ترجمه تخصصی متون رشته فلسفه

۱۳۹۶/۰۸/۲۶

متن­ های فلسفی یکی از سنگین­ ترین متون هستند . هم از نظر جمله­ بندی ، هم از نظر سایر قواعد نگارشی و نوشتاری شاید بتوانیم آن­ها را از نظر ترجمه هم جزء سخت­ ترین متن­ ها قرار بدهیم ، کما این­که بسیاری از سایت­ های تایپ و ترجمه را که اگر نگاه بکنیم ؛ می­بینیم که برای ترجمه­  تخصصی متون رشته­ ی فلسفه چه به­ صورت حالا ترجمه­ فوری یا کتاب­ های فلسفی یک مقدار افزایش قیمت دارند . وقتی یک مقاله­ ی فلسفه می­ خواهد ترجمه بشود ، خود مترجمین اصلا سعی می­ کنند وقتی رشته­ های دیگر هستند و متن­ های فلسفه را ترجمه نکردند یا با آن آشنا نیستند یا در آن گرایش­ ها و حوزه­ ها مطالعه­ ای نداشته­ اند ، به دنبال آن ترجمه نروند . و در نظر گرفتن این مطلب که باید آن ترجمه حتما دارای یک کیفیت مناسب باشد ، بنابراین رزومه قوی می­ خواهد در آن زمینه ، شاید کسی باشد که حتی مقاله چاپ شده داشته باشد ، معتبر باشد ، مطالعات فلسفی­ اش بسیار زیاد باشد ، با اصطلاحات و مفاهیم فلسفه آشنا باشد تا بتواند آماده ارائه کردن بهترین کیفیت برای ترجمه­ متون تخصصی رشته فلسفه باشد .

ترجمه تخصصی متون رشته فلسفه

ترجمه تخصصی متون رشته فلسفه

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :