تعرفه تایپ و ترجمه

۱۳۹۵/۱۱/۲۵

کلیه هزینه ها و تعرفه هایی که موسسه تایپ و ترجمه لنپرا برای مشتریان در نظر گرفته است کاملا با در نظر گرفتن هزینه های استاندارد در این صنف بوده و قیمت ها برای انجام سفارش تایپ و ترجمه فوری کتاب ، مقاله و سایر سفارشات کاملا رقابتی می باشد و این یکی از مزیت های انتخاب این موسسه می باشد .

 

هزینه خدمات ترجمه موسسه لنپرا ( Lenpra ) :

هزینه ترجمه موسسه لنپرا

هزینه ترجمه موسسه لنپرا

 


 

هزینه خدمات تایپ موسسه لنپرا ( Lenpra ) :

هزینه تایپ در موسسه لنپرا

هزینه تایپ در موسسه لنپرا

 

موارد افزایش قیمت هزینه تایپ :

موارد افزایش قیمت هزینه تایپ

موارد افزایش قیمت هزینه تایپ