مراحل ترجمه کتاب در ایران ۰ تا ۱۰۰

۱۳۹۸/۰۱/۳۰

ترجمه کتاب یکی از موضوعات مهمی است که بر اساس مولفه های مختلفی انجام می گیرد . برای ترجمه داشتن توانمندی های لازم یکی از بخش های ضروری محسوب می گردد.  کتاب خوانی در هر جامعه ای بسیار مهم محسوب می گردد. اهمیت ترجمه کتاب نیز در این موضوع به خوبی احساس می گردد. بخش مهمی از کتاب های مطالعه شده در هر جامعه ای، بیانگر سطح نیاز و تقاضا علمی در آن جامعه نیز خواهد بود . به همین علت نیز باید نسبت به ترجمه کتاب هایی فاخر و معتبر اقدام نمود .

پیش از ترجمه کتاب چه باید کرد ؟

برای اینکه بتوانیم یک کتاب خوب را ترجمه کنیم، توجه به برخی از نکات پیش از ترجمه ضروری است. ترجمه یک کتاب خوب زمانی اتفاق می افتد که آن کتاب از پیش توسط مترجمین دیگر انتخاب نشده باشد. برای همین امر نیز وجود سایت اختصاصی ترجمه کتاب ، کمک خواهد کرد تا مترجمین، اطلاعات مورد نیاز خود در این خصوص را به دست آورند . بخش مهمی از ترجمه کتاب نیز وابسته به نیاز مخاطبین در جامعه است .

کتاب هایی که به طور قانونی ترجمه شده اند و در اصل به آن ها ترجمه قانونی گفته می شود، با ثبت شدن نام به خوبی شناخته خواهند شد . در نتیجه برای اطلاع از این موضوعات ، می توان به سایت و کتابخانه ملی مراجعه نمود .

هزینه قانونی ترجمه کتاب چگونه است ؟

ترجمه کتاب با توجه به بعضی از موارد قیمت گذاری می گردد . در این موارد به طور حتم موضوعات مختلفی وجود خواهد داشت . موضوعاتی از جمله، تعداد صفحات کتاب ، نوع کتاب و موضوعاتی از این دست که هر یک مهم هستند .

پس از ترجمه و انجام تمامی موارد لازم ، کتاب ترجمه شده آماده تکثیر و ورود به بازار است . اما پیش از آن باید موضوعاتی مانند ویرایش و یا به اصطلاح اصول ویراستاری در کتاب به خوبی رعایت گردد .